Γεωθερμία

Η έκδοση αδειών εγκατάστασης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με σύστημα γεωθερμίας προβλέπεται από τον Νόμο 3734/2009 και εντάσσεται στα προγράμματα εξοικονομώ κατ’ οίκον, αλλά και στον αναπτυξιακό νόμο όταν πρόκειται για επιχείρηση και επιδοτείται.

Αναλαμβάνω την εκπόνηση Μελετών για την αδειοδότηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με σύστημα γεωθερμίας, καθώς επίσης τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου ένταξης στα επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι εφαρμογές της αβαθούς γεωθερμίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χρήσεις  κλιματισμού, γεωργικές χρήσεις (θερμοκήπια, ξήρανση αγροτικών προϊόντων) καθώς και θέρμανση ψύξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων , ενώ εντυπωσιακή είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε ξενοδοχειακές μονάδες και κολυμβητικές δεξαμενές.

Τα συστήματα θέρμανσης-ψύξης αβαθούς γεωθερμίας  μεγιστοποιούν τον βαθμό απόδοσης τους δύο ή και τρεις φορές των συμβατικών εφόσον προηγείται λεπτομερής μελέτη τόσο του υπεδάφιου όσο και του υπόλοιπου τμήματος της εγκατάστασης στους χώρους χρήσης.

Ουσιαστικά πρόκειται για την αξιοποίηση της σταθερής θερμοκρασίας του εδάφους  ή του νερού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  για κλιματισμό κτιρίων και για ζεστό νερό.


Επιγραμματικά, η χρήση της γεωθερμίας παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Είναι καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον

  • Είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε σημείο

  • Μπορεί να προσφέρει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης