Αρχική

  • Εκτύπωση

 

arxiki

Τεχνικό Γραφείο

Παπαγεωργίου Β. Δημήτριος

Γεωλόγος Α.Π.Θ.

 

Το τεχνικό γραφείο δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο χώρο του γεωπεριβάλλοντος και έχει ως βασικά αντικείμενα:

  • την έκδοση άδειας γεωτρήσεων

  • την εκπόνηση γεωλογικών, γεωτεχνικών, γεωφυσικών και υδρογεωλογικών μελετών για ιδιωτικά έργα

  • την επίβλεψη της άρτιας υλοποίησης τους κατά την κατασκευή

  • την σύνταξη φακέλου και παρακολούθηση της διαδικασίας για την διασφάλιση ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004 σε επιχείρησης.

Το πεδίο δραστηριότητας του γραφείου είναι η Δυτική Μακεδονία και η υπόλοιπη Ελλάδα και στόχος αυτού είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σύγχρονες και οικονομικές λύσεις με άριστο πνεύμα συνεργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις οικονομικού κόστους σε κάθε γεωεπιστημονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται.