Μελέτες

Ο τομέας των γεωλογικών ερευνών αποτελεί μέρος της επαγγελματικής ενασχόλησης του τεχνικού γραφείου και καλύπτει όλο το γνωστικό αντικείμενο του ευρύτερου κλάδου της Γεωλογίας.

Αναλαμβάνω την εκπόνηση Γεωλογικών, Γεωφυσικών, Γεωτεχνικών και Υδρογεωλογικών μελετών.

Διαβάστε περισσότερα: Μελέτες