Ανανέωση Άδειας

Περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες για την ανανέωση άδειας γεώτρησης σε περίπτωση λήξης της χρονικής διάρκειας της αρχικής άδειας ή σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας.

Πιο αναλυτικά για την ανανέωση άδειας γεώτρησης απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα: Ανανέωση Άδειας