Νομιμοποίηση Υφισταμένων

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 150559/16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 και όλες τις τροποιητικές ΚΥΑ που εκδόθηκαν στην συνέχεια, άνοιξε ο δρόμος για την νομιμοποίηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών ηλεκτροδοτούμενων ή μη, που έχουν κατασκευαστεί χωρίς την έκδοση άδειας.

Η νομοθεσία προβλέπει επιβολή προστίμων σε όσους δεν συμμορφωθούν με την νομοθεσία έως 14/01/2014.

Αναλαμβάνω την διεκπεραίωση της διαδικασίας για την αδειοδότηση υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών. 

Διαβάστε περισσότερα: Νομιμοποίηση Υφισταμένων