Νομιμοποίηση Υφισταμένων

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 150559/16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 και όλες τις τροποιητικές ΚΥΑ που εκδόθηκαν στην συνέχεια, άνοιξε ο δρόμος για την νομιμοποίηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών ηλεκτροδοτούμενων ή μη, που έχουν κατασκευαστεί χωρίς την έκδοση άδειας.

Η νομοθεσία προβλέπει επιβολή προστίμων σε όσους δεν συμμορφωθούν με την νομοθεσία έως 14/01/2014.

Αναλαμβάνω την διεκπεραίωση της διαδικασίας για την αδειοδότηση υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί, η πολύ μεγάλη σημασία της νομιμοποίησης για τους αγρότες, δεδομένου ότι από το 2010 η νόμιμη χρήση του νερού έχει ενταχθεί στην πολλαπλή συμμόρφωση (αφορά τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τη συμμόρφωση όλων των αγροτών με τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα πρέπει απαρεγκλίτως να τηρούνται) και ο αγρότης είναι υποχρεωμένος, εφόσον έχει στην κατοχή του κάποιο υδροληπτικό έργο, να το λειτουργεί νόμιμα και να εκδίδει όλες τις απαραίτητες άδειες (άδεια χρήσης νερού), για να μην έχει κανένα πρόβλημα με τις επιδοτήσεις. Κάθε χρόνο, όσοι αγρότες δηλώνουν στην ενιαία δήλωση των αγροτεμαχίων ότι έχουν ποτιστικές καλλιέργειες υποχρεούνται να προσκομίσουν και την άδεια χρήσης νερού από κάποιο υδροληπτικό έργο, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα έχουν ποινές και περικοπές της επιδότησης.


Η διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων νερού είναι απλή και απαιτεί την συγκέντρωση και υποβολή ορισμένων δικαιολογητικών.